CZ/EN
Menu

DESIGN.S

Mezinárodního bienále studentského designu

23/6/2020–5/10/2020
Technické muzeum v Brně
4. ročník soutěže

 

Jaký byl 4. ročník, jaké jsou nové trendy,
co nám k vyhlášení oceněných řekla porota?

Podívejte se na video z online vyhlášení vítězů.

 

Seznam oceněných včetně fotografií soutěžních prací najdete zde.

 

 

O projektu

Mezinárodní bienále studentského designu DESIGN.S plánuje představit to nejlepší ze studentského designu. Jádrem této přehlídky s oceněním je téma studentského designu. Bienále DESIGN.S se zaměřuje zejména na průmyslový a produktový design, jenž vzniká na vysokých a středních školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Výběrová komise provede na základě přijatých studentských prací výběr, s nímž bude veřejnost seznámena na výstavě v prostorách Technického muzea v Brně. Své přihlášky do přehlídky DESIGN.S mohou zasílat všichni studenti či čerství absolventi designu nebo příbuzných oborů.

Navazujeme na tradici brněnského Design centra (1992-2007) a představujeme město Brno jako město designu. Rádi bychom touto formou podpořili nastupující generaci odborníků a současně pozvali i odborníky a milovníky designu. Našim cílem je také prohlubování spolupráce jak s vysokými školami, tak i s firmami a podnikateli z oboru.

Výstava studentských soutěžních prací by měla napomoci studentům designu před vstupem do praxe. Jejím prostřednictvím (pro mnohé může být vůbec první veřejnou prezentací) mohou studenti navázat kontakt s podnikatelským sektorem, s firmami a zadavateli, kteří mohou v budoucnu využít jejich služeb. Výstava je jedinečnou příležitostí, jak si udělat jméno také v zahraničí.

Náplň programu vedle samotné přehlídky studentských prací tvoří také odborná setkání, semináře a workshopy. Doprovodným produktem je vybudování platformy pro vzdělání i dialog profesionálů z oboru. Předpokládaným výstupem projektu bude také katalog představující nejlepší studentské práce.

Výběrová komise složená ze zástupců pořádajících institucí vybere práce, které budou vystaveny na přehlídce DESIGN.S. Čestná porota složená z předních odborníků na design vybere z vystavených prací ty nejlepší, které budou oceněny.

Praktické

Hlavní organizátor

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno, 612 00
Tramvajová linka č. 12, zastávka „Technické muzeum“.

Termíny

Deadline přihlášení prací: 30. 4. 2020
Deadline přihlášení prací do kategorie „Design za časů koronaviru“: 13. 9. 2020

Výstava – online:
23. 6.–5. 10. 2020

Doprovodné akce

budou upřesněny

Předchozí ročníky

Ohlédnutí za předchozími ročníky – 20182016 / 2014
Oceněné práce – 20182016 / 2014

Pravidla soutěže

Získejte atraktivní ceny a neocenitelné zkušenosti
Pravidla 4. ročníku soutěže DESIGN.S

Porota

V prvním kole (březen/duben) zasedne VÝBĚROVÁ KOMISE složená ze zástupců pořádajících institucí (Technické muzeum v Brně, Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Fakulta multimediálních komunikací ve Zlíně, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě a Moravské zemské muzeum). Tato Výběrová komise vybere práce, které postoupí na výstavu. Autoři vybraných prací budou kontaktováni. Z vystavených prací (květen 2020) vybere ČESTNÁ POROTA ty práce, které budou oceněny.

V čestné porotě zasednou nezávislí odborníci na design a uznávané osobnosti v oboru. Jména členů čestné poroty budou zveřejněna na stránkách bienále. Vyhlášení oceněných soutěžních prací proběhne dne 5. 10. 2020 v Technickém muzeu v Brně.

Výběrová komise 2020
Mgr. Klára Šikulová (Technické muzeum v Brně)
M. A. Vladimír Kovařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
doc. Mgr. Irena Armutidisová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum)
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně)
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (nezávislý porotce)
Mgr. Silvia Jokelová (Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě)

Výběrová komise 2018
Mgr. Klára Šikulová (Technické muzeum v Brně)
M. A. Vladimír Kovařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
doc. Mgr. Irena Armutidisová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum)
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně)
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (Slovenská technická univrezita v Bratislavě)
Mgr. Silvia Jokelová (Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě)

Výběrová komise 2016
Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně)
Mgr. Klára Šikulová (Technické muzeum v Brně)
M. A. Vladimír Kovařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
doc. Mgr. Irena Armutidisová (Vysoké učení technické v Brně)
PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum)
doc. ak. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (Vysoké učení technické v Brně)
doc. Mgr.Art. Silvia Jokelová (Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě)

Výběrová komise 2014
Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně)
Mgr. Klára Šikulová (Technické muzeum v Brně)
M. A. Vladimír Kovařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
doc. Mgr. Irena Armutidisová (Vysoké učení technické v Brně)
PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum)
Mgr. Silvia Jokelová (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě)
doc. ak. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (Vysoké učení technické v Brně)

Pořádající instituce

Projekt se uskutečňuje v roce 2020 za finanční podpory statutárního města Brna, pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

 

Mediální partneři

KOORDINÁTOR SOUTĚŽE

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
Brno 602 00
www.technicalmuseum.cz