CZ/EN
Menu
DESIGN.S

Aktuality

IV. ročník mezinárodního bienále DESIGN.S 2020

IV. ročník mezinárodního bienále DESIGN.S 2020 se bude konat pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

     

Oceněné práce mezinárodního bienále DESIGN.S 2018

Hlavní cena bienále DESIGN.S 2018
Jakub Cvitkovič, Technická univerzita ve Zvoleně

Cena ředitele Technického muzea v Brně
Connor Musoke-Jones, Brunel University London

Cena rektora Vysokého učení technického v Brně
Darina Zelenitca, Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství

Cena rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Tomáš Hořín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Cena rektora Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě
Lenka Kozáková, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě

Cena děkana Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně
Matej Slezák, Slovenská Technická Univerzita

Cena děkana Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Martin Krčma, Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství

Cena děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Martina Fabiánová, Technická univerzita v Liberci

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Ya-Chung, Hsu, National Taipei University of Technology

Cena děkanky Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
Ján Forgáč, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Cena ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Petr Vykoukal, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Cena Národního centra nábytkového designu
Veronika Valušková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Cena asociace POPAI CE
Radka Gičevová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Cena hotelu Golf Garni a poradenské firmy Green Plus
Tereza Nováková, České vysoké učení technické v Praze

Cena společnosti KARE Design
Klára Komárková, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola v Brně

Cena společnosti studia design ATAK s.r.o
Aneta Marholdová, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Pozvánka na výstavu DESIGN.S

Přijďte se podívat do Technického muzea v Brně na přehlídku studentského designu, zaměřeného na produktový a průmyslový design. Spektrum přihlášených prací je široké od průmyslového designu (např. vlakové sezení, samojízdná sklízecí řezačka, elektro motocykly), přes produktový design domácí spotřebiče, nábytek, oděv, až k dekorativnímu designu. Velkou skupinu tvoří také medicinská zařízení a pomůcky např. přístroj určený do domácích podmínek navržený pro děti s poruchou pozornosti nebo kardiologická gama kamera, která by v praxi mohla zkrátit celkové vyšetření pacienta z původních 20 minut na 2-4 minuty. Na výstavě můžete vidět práce studentů z Tchaj-wanu, Bosny Hercegoviny, Německa, Maďarska, Rumunska, Polska, Švédska a Slovenska.

Termín výstavy: 26. 6. – 16. 9. 2018

Součástí výstavy DESIGN.S bude také výstava diplomových prací Odboru průmyslového designu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a výstava Design v pohybu aneb pohyb v designu 2015 -2020. Obě budou přístupné v TMB ve stejné době jako výstava DESIGN.S 2018.

Výsledky výběru komise DESIGN.S

Odborná komise k III. ročníku bienále DESIGN.S vybrala 177 prací z přihlášených 400, které postupují do dalšího kola a budou vystaveny v Technickém muzeu v Brně od 25. 6. do 16. 9. 2018.

Finální seznam vybraných studentských prací najdete zde nebo na www.design-s.eu. Gratulujeme!

Odborná komise vybírala ze 400 přihlášených prací

Odborná komise v pondělí 9. 4. 2018 vybírala ze 400 přihlášených prací do letošního ročníku studentského designu.  V prvním kole přišlo 315 přihlášek z univerzit, v rámci středních škol došlo oproti roku 2016 k nárůstu přihlášek z 19 (rok 2016) na 85 (2018). Větší zájem projevili také zahraniční studenti – celkem přihlásili 51 prací a návrhů, a to z Polska, Bosny Hercegoviny, Rumunska, Německa, Velké Británie, Švédska, Maďarska a Tchaj-wanu.

Nyní se vybrané práce zpracovávají a 20. 4. 2018 budou oficiálně zveřejněny.  Prohlédnout si je budou moci zájemci ve výstavě Design.s 2018 od 26. 6. do 9. 9. v Technickém muzeu v Brně.

Komise k 3. ročníku mezinárodního bienále studentského designu – DESIGN. S

Komise k 3. ročníku mezinárodního bienále studentského designu – DESIGN. S bude zasedat dne 9. 4. 2018 v tomto složení:

Profily jednotlivých porotců najdete zde.

Vyhlášení výsledků bude zveřejněno dne 20. 4. 2018 na stránkách www.design-s.eu.

Deadline zasílání přihlášek se posouvá o jeden týden

Uzávěrka zasílání přihlášek pro letošní ročník mezinárodního bienále DESIGN.S se posouvá do 25. 3. 2018. Své práce mohou předkládat studenti a čerství absolventi středních či vysokých škol oboru průmyslového a produktového designu. Více informací najdete na www.design-s.eu.

Konec zasílání přihlášek do letošního ročníku DESIGN.S se blíží. Uzávěrka je 16. 3. 2018.

Studenti středních a vysokých škol mají poslední možnost se přihlásit se svými pracemi v oblasti průmyslového a produktového designu do mezinárodního bienále studentského designu DESIGN.S.

Své práce mohou předkládat studenti a čerství absolventi, jejichž práce nesmí být starší než tři roky od ukončení studia. Každý student může podat až 5 přihlášek (1 přihláška na 1 práci). Hlásit se mohou i kolektivy. Nejzazší termín pro příjem přihlášek je 16. 3. 2018. Pravidla účasti a přihlášku zájemci najdou na stránkách www.design-s.eu. V případě dalších otázek mohou psát na info@design-s.eu.

Nejlepší práce budou vystaveny v prostorách Technického muzea v Brně od 26. 6. 2018 – 16. 9. 2018. Vítězné práce vyhlásí komise složená z odborníků na vernisáži dne 25. 6. 2018.

Uzávěrka přihlášek do 3. ročníku DESIGN.S se blíží

Své práce mohou předkládat studenti a čerství absolventi, jejichž práce nesmí být starší než tři roky od ukončení studia. Každý student může podat až 5 přihlášek (1 přihláška na 1 práci). Celkem tedy může přihlásit nejvýše 5 prací. Hlásit se mohou i kolektivy, kdy se na jednom návrhu, podílí více lidí. Nejzazší termín pro příjem přihlášek je 16. 3. 2018.

Pravidla účasti

Registrace do soutěže

V případě dalších otázek piště na info@design-s.eu.

Nejlepší práce z oblasti produktového a průmyslového designu vybere po uzávěrce přihlášek komise složená z odborníků. Veřejnosti je představí v rámci výstavy s názvem Design.s 2018, která se uskuteční od 26. 6. 2018 – 16. 9. 2018 v prostorách Technického muzea v Brně (TMB). Vítězné práce komise vyhlásí na vernisáži dne 25. 6. 2018.

DESIGN.S – Plakát

Pořádající instituce

IV. ročník mezinárodního bienále DESIGN.S 2020 se bude konat pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

KOORDINÁTOR SOUTĚŽE

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
Brno 602 00
www.technicalmuseum.cz