CZ/EN
Menu
DESIGN.S

Napsali o nás

Reportáž ze zahájení online výstavy
ČT1 / Události v regionech / 23. června 2020

Vernisáž online výstavy

Reportáž ze zahájení online výstavy. ČT1 / Události v regionech / 23. června 2020

Zveřejnil(a) DESIGN.S – Mezinárodní bienále studentského designu dne Středa 24. června 2020

Brněnskou kulturu ani koronavirus nezastavil!
TIC BRNO / web GO TO BRNO / 21. duben 2020

 

Takhle jsme tu žili na jaře 2020:

21. dubna 2020

Mezinárodní bienále DESIGN.S 2020 se nevyhnulo dopadům mimořádných pandemických opatření. Omezení však nemusí být vždy jen ke škodě, v případě přehlídky studentského designu vedlo k rozšíření soutěžních kategorií o novinku Design za časů koronaviru s uzávěrkou přihlášek až 13. září.

Žijeme ve dnech, kdy rouška a respirátor už nejsou jen pouhou ochranou, ale fenoménem doby, který odráží postoj a morálku společnosti. Jako již mnohokrát v historii opět dokazujeme, že česká invence, schopnost improvizace a zejména obrovská kreativita je něco, na co můžeme být hrdí. Proto přichází DESIGN.S s kategorií Design za časů koronaviru, jež hledá pokračovatele odkazu profesorů Heyrovského, Wichterleho nebo Holého. Více informací na webu DESIGN.S.

Přihlášky do přehlídky mohou zasílat studenti či absolventi designu nebo příbuzných oborů středních a vysokých škol. Soutěžit mohou práce, jež vznikly během doby studia na škole a nejsou starší než tři roky. V případě nové kategorie Design za času koronaviru mohou soutěžit kromě studentů taky pedagogové, případně komerční subjekty s nimi ve spolupráci. Minulé ročníky provázela přehlídka přihlášených projektů v Technickém muzeu. Letos se musíme omezit na online výstavu a tištěný katalog. Na webech DESIGN.S a Technické muzeum v Brně uvidíte soutěžní  návrhy mezi 23. červnem a 27. září, kdy také proběhne vernisáž a slavnostní vyhlášení vítězů za účasti zástupců pořádajících univerzit, partnerů,  poroty a výběrové komise.

Rozhovor s Klárou Šikulovou, spoluautorkou projektu DESIGN.S

1. Mohla byste představit bienále DESIGN.S, které pořádá s dalšími institucemi Technické muzeum v Brně?

Jedná se o mezinárodní nesoutěžní přehlídku studentského designu, kterou v letošním roce již počtvrté pořádá Technické muzeum v Brně společně s partnerskými univerzitami. Projekt vznikl v roce 2013 díky spolupráci Moravského zemského muzea, Vysokého učení technického a naší instituce, která již několik let poskytovala prostor k prezentaci absolventských prací studentů VUT. Společně s PhDr. Hanou Dvořákovou a doc. Irenou Armutidisovou jsme chtěli navázat na tradici někdejšího brněnského Design centra České republiky a na odkaz jeho zakladatele, energického a charismatického Karla Kobosila a přivést design, a to zejména mladý produktový design, zpět do Brna. Současně jsme se snažili napojit projekt i na ikonické Bienále grafického designu, které ve stejných letech pořádá Moravská galerie.

Přehlídka je určena studentům a absolventům vysokých a nově i středních škol v oboru design v celé jeho šíři, s důrazem na průmyslový a produktový design. Každoročně bylo dosud přihlášeno okolo čtyř stovek prací a předpokládáme, že v letošním roce bude počet přihlášek podobný. Výběrová komise tradičně hodnotí kvalitu prací a na základě většinového konsensu určuje výsledný počet exponátů k prezentaci. Vlastní výstava je zahájena oceněním vybraných prací pořádajícími institucemi i komerčními subjekty a současně je udělena cena Grand Prix, kterou určuje tříčlenná mezinárodní komise složená z významných představitelů oboru, designérů a architektů.

2. Můžete uvést příklady, z jakých zahraničních destinací se vám hlásí zájemci?

Je pro nás velkou radostí, že bienále v minulosti oslovilo několik desítek studentů nejen z Evropy, ale i ze zámoří, z nichž někteří byli také mezi oceněnými. V loňském roce to byly např. práce z Velké Británie a z Taiwanu, v letošním roce máme mezi přihláškami práce studentů z Lotyšska, Bosny a Hercegoviny, Belgie, Portugalska a dalších evropských zemí. Jedním z benefitů naší přehlídky je mimo jiné i skutečnost, že registrace pro zahraniční studenty je bezplatná.

3. V současnosti jsou z důvodu zdravotní situace ve světě i u nás mnohá bezpečnostní opatření. Uvažujete o zrušení letošního, čtvrtého ročníku bienále?

O zrušení letošního ročníku jsme neuvažovali a já jsem vděčná vedení Technického muzea v Brně, že i v současné složité situaci má projekt jeho plnou podporu. Pro mnohé ze studentů je to vůbec první možnost veřejně prezentovat své práce a my jim touto přehlídkou poskytujeme patřičnou publicitu, aby se tak mohli dostat do kontaktu se soukromými firmami a obecně komerčním prostředím, které bude v budoucnu jejich příležitostí v profesním uplatnění. Nejedná se tedy o pouhý lartpourlartismus, jak by se na první pohled zdálo, nebo o výstavku několika desítek klauzurních prací, ale přehlídka má zcela praktický přesah, jak nám dokázalo již několik prezentací, které se později dostaly reálně do výroby.

4. Máte ještě další novinky pro DESIGN.S 2020?

Kvůli obecným omezením a mimořádným opatřením v důsledku dopadu pandemie viru Covid-19 nebudeme schopni přehlídku představit v letošním roce tradičním způsobem, jako tomu bylo v minulých letech. Znamená to, že se nám nepodaří shromáždit a instalovat vybrané práce v ohlášeném termínu ve výstavních prostorách Technického muzea v Brně. Rozhodli jsme se tedy pro specifickou formu prezentace jednotlivých exponátů online formou a výsledná forma možné virtuální výstavy je v současné době ve fázi návrhu Ateliéru Grafického designu Fakulty multimediálních studií UTB ve Zlíně. Věřím, že prezentace touto novou formou bude zcela inovativní a domnívám se, že v mnoha ohledech i překvapivá.

Současné téma návrhů a výroby ochranných pomůcek bezesporu rezonuje silně nejen na sociálních sítích a v médiích, ale stalo se doslova přes noc nedílnou a nepostradatelnou součástí našeho života a zaslouží si pozornost technologů a výrobců, stejně jako designérů. Další novinkou letošního ročníku je proto vyhlášení nové kategorie „Design za časů koronaviru“, která má umožnit studentům, kteří se v posledních týdnech projevili jako velmi kreativní v řešení mnoha výzev spojených právě s výrobou a návrhy ochranných pomůcek, představit svoje inovativní nápady.

5. Do kdy se mohou zájemci hlásit?

Uzávěrka přihlášek do studentských kategorií je 30. 4 a nová kategorie „Design za časů koronaviru“ pro studenty, absolventy, pedagogy a případné spolupracující soukromé subjekty až do 13. 9. 2020.

6. Kdy se tedy letos studentské bienále uskuteční?

Původně ohlášený termín trvání přehlídky od 23. 6. 2020 bude dodržen, slavnostní vyhlášení oceněných prací proběhne za přítomnosti zástupců univerzit, partnerských komerčních subjektů, členů výběrové komise a mezinárodní poroty dle možností pravděpodobně v září letošního roku.

GO TO BRNO

DESIGN.S 2020 – nová kategorie a online přehlídka

Design.s 2018: Mezinárodní bienále studentského designu v Brně

Kdy 26. červen 2018 – 16. září 2018 Výstavy

Zúčastněte se 3. ročníku mezinárodního bienále studentského designu DESIGN.S!

Cílem projektu je prezentovat to nejlepší, co se urodilo na poli studentského designu za poslední tři roky napříč různými školami, a současně také konfrontovat studentské práce z různých zemí.

Přehlídka je určena pro všechny studenty designu a příbuzných oborů. Zúčastnit se mohou také čerství absolventi. Jedinou podmínkou je, že práce musí vzniknout během studia a přitom nesmí být starší než tři roky. Vybrané práce budou vystaveny na přehlídce studentského designu, konající se přímo v Technickém muzeu v Brně. Nejlepší práce budou oceněny odbornou porotou nebo zástupci firem z praxe.

Mezinárodní přehlídka studentského designu navazuje na výstavy absolventských prací, které se v muzeu již několikrát uskutečnily. Současně tak chce i pokračovat v tradici bývalého Design centra České republiky, které v Brně v minulosti sídlilo, a představit tak město Brno jako město designu.

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/mezinarodni-bienale-studentskeho-designu-design-s.aspx

Bienále studentského designu

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s dalšími předními univerzitami připravuje bienále studentského designu. Až do poloviny dubna mohou studenti přihlásit své práce, které budou vystaveny na výstavě Design.s v prostorách Technického muzea od června do října 2014. Výstava si klade za cíl představit to nejlepší ze současného průmyslového studentského designu. Mezinárodní přehlídka navazuje na výstavy absolventských prací, které se v muzeu už několikrát uskutečnily. Současně tak chce i pokračovat v tradici bývalého Design centra České republiky, které v moravské metropoli v minulosti sídlilo, a představit tak Brno jako město designu. (vg)

Více zde: http://www.brnozurnal.cz/news/bienale-studentskeho-designu/

Design.s – mezinárodní bienále studentského designu – vernisáž

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě pořádá druhý ročník mezinárodního bienále studentského designu DESIGN.S.

Formou výstavy veřejnosti představí to nejlepší ze studentského designu, jenž vzniká na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Do soutěže bylo přihlášeno více než čtyři sta prací, pro prezentaci v budově Technického muzea v Brně jich odborná porota vybrala přes dvě stovky.

Výstava začne vernisáží 16. 6. 2016 v 16.16 a budou při ní slavnostně předána ocenění autorům nejlepších prací.
Potrvá do 9. 10. 2016.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

Více na http://allevents.in/brno/designs-%E2%80%93-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-bien%C3%A1le-studentsk%C3%A9ho-designu-%E2%80%93-vernis%C3%A1%C5%BE/1559214514382651#

DESIGN.S – Mezinárodní bienále studentského designu

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavěpořádá druhý ročník mezinárodního bienále studentského designu DESIGN.S. Formou výstavy pak veřejnosti představí to nejlepší ze studentského designu, jenž vzniká na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Do soutěže bylo přihlášeno více než čtyři sta prací, pro prezentaci v budově Technického muzea v Brně jich odborná porota vybrala přes dvě stovky.
Výstava začne vernisáží 16. 6. 2016 v 16.16 a budou při ní slavnostně předána ocenění autorům nejlepších prací.

Výstava reflektuje nejen aktuální designérské tendence, ale i originální přístupy, které lze sledovat u jednotlivých studijních oborů, škol nebo zemí. Návštěvníci se tak mohou těšit na širokou paletu designérských produktů od nábytku a bytových doplňků, přes sklo, šperky a módu až po specifické návrhy strojů či reklamních formátů. Právě mladým designerům, jak ukázalo první bienále v roce 2014, tvůrčí odvaha nechybí.

Více na http://www.artmap.cz/designs-mezinarodni-bienale-studentskeho-designu-0

Muzeum v Brně vystavilo studentský design od hraček po traktor

Originální nábytek, šperky, předměty do domácnosti i dětské hračky vystavuje ode dneška Technické muzeum v Brně. Jejich společným jmenovatelem je neotřelý design navržený studenty středních a vysokých škol. Výstava mezinárodního bienále Design.s se veřejnosti otevřela dnes, potrvá do 2. října.

Do druhého ročníku přehlídky se podle organizátorů zapojilo 22 škol se 407 pracemi, z nichž odborná porota vybrala 208 designových návrhů. Většinou jde o produktový a průmyslový design.

Mezi vystavovanými pracemi se objevila i náročná či neobvyklá díla, například návrh traktoru, popelářského vozu, urny pro zvířecí mazlíčky a požární proudnice. Studenti se často věnovali dětem. Vznikl tak inkubátor pro novorozence, hračky pro nevidomé nebo dětská kolekce sedacích prvků Trikiniki, která získala hlavní cenu.

„Navrhování věcí pro děti mě baví svou hravostí. Trikiniki Kids Chair je mojí diplomovou prací, proto realizace trvala půl roku a vzniklo 20 prototypů, než jsem vytvořila finální verzi,“ řekla ČTK autorka vítězného návrhu Nikola Mrázková.

Trikiniki se vyrábí z jednoho kusu pěnové desky, aby vzniklo co nejméně odpadu. Jde o víceúčelový výrobek, který lze rozložit a použít jako podložku pro sezení. Primárně je navržen pro lyžařské školy, proto autorka použila hřejivé materiály a dbala na to, aby široká základna zamezovala boření do sněhu, i na to, aby se dala sedačka složit v rukavicích.

Bienále design.s vzniklo v roce 2014 jako výsledek spolupráce Technického muzea v Brně, Vysokého učení technického a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Pořadatelé chtějí navázat na tradici Design centra uzavřeného v roce 2007 a ukázat Brno jako město designu. Cílem přehlídky je také zprostředkovat spolupráci mezi studenty a firmami, a podpořit tak nastupující generaci tvůrců.

Autor: ČTK

Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/401618/muzeum-v-brne-vystavilo-studentsky-design-od-hracek-po-traktor.html

Design.s – mezinárodní bienále studentského designu

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě pořádá druhý ročník mezinárodního bienále studentského designu Design.s.

Více na http://www.czecot.cz/akce/441244_design-s-mezinarodni-bienale-studentskeho-designu

Design.s – mezinárodní bienále studentského designu – vernisáž

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě pořádá druhý ročník mezinárodního bienále studentského designu Design.s.

Formou výstavy veřejnosti představí to nejlepší ze studentského designu, jenž vzniká na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Do soutěže bylo přihlášeno více než čtyři sta prací, pro prezentaci v budově Technického muzea v Brně jich odborná porota vybrala přes dvě stovky.

Více na http://www.unesco-czech.cz/900_441243_design-s-mezinarodni-bienale-studentskeho-designu-vernisaz/

Které zrcadlo chceš olizovat? V Brně začala dvě bienále designu

Brno se stalo městem designu. Ve dvou muzeích odstartovala dvě mezinárodní bienále. V Technickém muzeu se organizátoři zaměřili na produktový design. Stovky předmětů vytvořili studenti středních a vysokých škol. V Uměleckoprůmyslovém muzeu se představují autoři grafického designu. Ze 46 děl tu Velkou cenu porota udělila Švýcarce Anně Hassové.

Více na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1819364-ktere-zrcadlo-chces-olizovat-v-brne-zacala-dve-bienale-designu

Čtvrtek, 16. Červen 2016, Brno, Design.s – mezinárodní bienále studentského designu – vernisáž

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě pořádá druhý ročník mezinárodního bienále studentského designu DESIGN.S.

Formou výstavy veřejnosti představí to nejlepší ze studentského designu, jenž vzniká na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Do soutěže bylo přihlášeno více než čtyři sta prací, pro prezentaci v budově Technického muzea v Brně jich odborná porota vybrala přes dvě stovky.

Více na http://cs.eventhint.com/udalosti/12859784/design-s-mezinarodni-bienale-studentskeho-designu-vernisaz

Brněnské technické muzeum nabízí výstavu studentských prací

Originální nábytek, šperky, předměty do domácnosti i dětské hračky vystavuje ode dneška Technické muzeum v Brně. Jejich společným jmenovatelem je neotřelý design navržený studenty středních a vysokých škol. Výstava mezinárodního bienále Design.s se veřejnosti otevřela v pátek, potrvá do 2. října.

Do druhého ročníku přehlídky se podle organizátorů zapojilo 22 škol se 407 pracemi, z nichž odborná porota vybrala 208 designových návrhů. Většinou jde o produktový a průmyslový design.
Mezi vystavovanými pracemi se objevila i náročná či neobvyklá díla, například návrh traktoru, popelářského vozu, urny pro zvířecí mazlíčky a požární proudnice. Studenti se často věnovali dětem. Vznikl tak inkubátor pro novorozence, hračky pro nevidomé nebo dětská kolekce sedacích prvků Trikiniki, která získala hlavní cenu.

Více na http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/brnenske-technicke-muzeum-nabizi-vystavu-studentskych-praci_387676.html

O technické památky je stále značný zájem

S nastupujícím jarem se postupně otevírají brány většiny kulturních památek. Návštěvnická sezona začíná i v Technickém muzeu v Brně, které má ve své správě šest významných mimobrněnských objektů s tematickými expozicemi.

Od dubna budou pro veřejnost otevřeny národní kulturní památky (NKP) Větrný mlýn v Kuželově, Vodní mlýn ve Slupi a Stará huť u Adamova. První letošní návštěvníci v nejbližších dnech zavítají také do Barokní kovárny v Těšanech a do Areálu československého opevnění v Šatově. Památky jsou v dosahu veřejné dopravy, nebo můžeme přijet vlastním automobilem, popřípadě se vydat po turistických značkách či cyklostezkách. Jak je libo. Jedinou výjimkou je Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou. Tam musíme dojít pěšky. Ale nebojte, je to docela příjemná (asi dvacetiminutová) procházka. Jen připomínáme, že s ohledem na povětrnostní podmínky Vysočiny zde otevírají až v květnu.

Více na http://www.brnozurnal.cz/z-bloku-a-per/o-technicke-pamatky-je-stale-znacny-zajem/

DESIGN.S: Mezinárodní bienále studentského designu pokračuje

Třetí patro hlavní budov y TMB bude od 17. června patřit druhému ročníku bienále DESIGN.S., které se zaměřuje především na průmyslový a produktový design. V letošním roce přihlásili studenti více než 400 prací. Odborná komise jich vybrala 208. Práce, doplněné anotací s vysvětlením samotných autorů, si budou moci zájemci prohlédnout na zmíněné výstavě. Jedním z návrhů (vlevo) je i Offroad Wheelchair Jozefa Pavla. Na vernisáži 16. 6. 2016 v 16.16 vyhlásí porota hlavní i vedlejší ceny pro ty nejlepší designové práce či návrhy studentů. Výstava potrvá do začátku října.

Více na http://dpmb.cz/en/download/3283 (strana 11)

O mezinárodní bienále v Králově Poli projevilo zájem 500 designérů

16. června se Technické muzeum v Brně stalo centrem mladého designu v zemi. Na letošní Mezinárodní bienále studentského designu – Design.s 2016 – totiž mladí návrháři přihlásili přes 430 prací.

„6. dubna 2016 zasedala hodnotící komise, která vybrala celkem 208 prací pro výstavu bienále. Zájemci se mohli hlásit už od loňského října. Každý student mohl podat až pět přihlášek, tedy prací.
Mezi přihlášenými jsou také kolektivy, které pracovaly na jednom návrhu,“ uvedla tisková mluvčí Technického muzea v Brně Šárka Motalová.

Více na http://www.kralovopole.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80903&id_dokumenty=618805 (strana 5)

Pořádající instituce

Projekt se uskutečňuje v roce 2020 za finanční podpory statutárního města Brna, pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

 

Mediální partneři

KOORDINÁTOR SOUTĚŽE

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
Brno 602 00
www.technicalmuseum.cz