III. ročník soutěže
DESIGN.S
CZ / EN
Menu

Porota

Výběrová komise

doc. Mgr. Irena Armutidisová

Děkanka Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Jedna z předních českých fotografek své generace. Pedagogicky působila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a na Filozofické fakultě MU. V současné době je děkankou Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Stála u zrodu iniciativy spojené s Mezinárodním bienále studentského designu DESIGN S.

Její volnou tvorbu představují portréty, akty, zátiší a v současné době především krajiny. Spolupracuje s kulturními institucemi, podílí se na tvorbě našich a zahraničních katalogů a publikací volného a užitého umění. Věnuje se kurátorské činnosti, spolupracuje s fotografickými galeriemi a kulturními institucemi v ČR. Její práce jsou zastoupeny v naších i zahraničních fotografických galeriích. Irena Armutidisová žije ve Veverských Knínicích u Brna.

 

PhDr. Hana Dvořáková

Vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně

Po studiích na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na katedře etnografie, fakultativně filmová věda, působila jako kurátorka v Městském muzeu v Kloboukách u Brna, Regionálním muzeu v Mikulově, Středisku vědeckého filmu ČSAV. Od roku 1992 je vedoucí Etnografického ústavu MZM a specializuje se na problematiku lidové religiozity, hraček a okrajové žánry. Je členkou Vědecké rady Slovenského národného muzea, Moravského zemského muzea a Západočeského muzea v Plzni, výstavní rady Národního muzea, Národopisné revue, sborníku Jižní Morava, členkou Národopisné společnoti a Österreichisches Verein für Volkskunde a byla dlouholetou členkou v porotě oborové soutěže ceny Gloria Musaealis. Je autorkou četných výstavních projektů, z nichž výstava na téma votivních darů „Me tibi dedico“ získala v roce 2000 ocenění Národopisné společnosti, stejně jako výstava „Svět pod sklem, podoby vosku“ (r.2007), spoluřešitelka grantových úkolů, publikuje v odborném domácím i zahraničním tisku, s aktivní účastí na domácích i zahraničních konferencích.

 

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – prorektorka

Vystudovala Vysokou školu výtvarných umení v Bratislavě, ateliér Kov a šperk pod vedením Prof. Karola Weisslechnera, akad. arch. Na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislave pedagogicky působí od roku 1999 na Katedře dizajnu, od r. 2012 na funkčním míste docentky pro výuku odborných předmětů se zaměřením na autorský design a současné tendence v úžitkovém umění a designu. Spoluzakládala Laboratórium digitálnych technológii Katedry dizajnu, které vede od r. 2014.

Ve své tvorbě je aktivní v oblasti autorského designu a šperku.

Od roku 2015 je ve funkci prorektorky pro grantovou a projektovou činnost.

 

doc. M. A. Vladimír Kovařík

Vedoucí ateliéru pro produktový design Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Vystudoval Střední školu uměleckoprůmyslovou v Uherském Hradišti, poté Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor design výrobků u doc. Otakara Diblíka. Po studiích působil jako designér a art director v soukromé sféře. Od roku 2006 působí jako odborný asistent při Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2005 je koordinátorem Kulturního centra Řehlovice a předsedou Art Directors Club Zlín. Je autorem celé řady výstav, sympozií a designových přehlídek především v zahraničí.

 

doc. akad.soch. Ladislav Křenek, ArtD.

vedoucí Odboru průmyslového designu
Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

Studoval na SPŠ Uherské Hradiště obor strojírenství, Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, katedra tvarování strojů a nástrojů Zlín (1984–1990), doktorandské studium – STU v Bratislavě, Fakulta architektúry – obor design (1999–2003). Podnikový designér, Metra Blansko a. s. (1990–1994), v současnosti docent na Odboru průmyslového designu FSI VUT Brno.

V letech 1992 až 2007 – 7x ocenění Dobrý design a 1x Vynikající design v soutěži Vynikající výrobek roku. Z toho např. Dobrý design 1999 za zářivkové svítidlo pro Helios Group s. r. o. a Vynikající design 2007 za balónový hořák Ignis pro Balóny Kubíček, s. r. o. Brno. Zaměřuje se především na produktový design v oblasti strojírenství, měřicí, regulační a lékařské techniky i na návrhy v kategorii transport design a svítidel.

 

Mgr. Klára Šikulová

 

doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

Vedoucí ateliéru, Ústav dizajnu, Fakulta architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1975–1991 pracoval jako podnikový designér Agrostroje Prostějov, výrobce zemědělské techniky.

„Zde se snažil o uplatňování progresivních designérských postupů v těsné spolupráci s konstruktéry,“ přiblížil během vernisáže 6. června profesní dráhu jubilanta Jiří Hulák z Národního technického muzea v Praze.

Po absolvování postgraduálního studia na Vysoké škole technické v Košicích byl Miroslav Zvonek v roce 1983 přijat do jediného designérského ateliéru v Československu, specializovaného na design ve strojírenství, zlínského ateliéru tvarování strojů a nástrojů při Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Od roku 1996 působil jako odborný asistent, později docent oboru Průmyslový design ve strojírenství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V roce 2003 absolvoval doktorské studium na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě, na téže škole habilitoval v roce 2009. Působí jako designér, sochař a pedagog a zároveň je vášnivým fotografem.

Od konce roku 2013 přešel jako docent na Ústav dizajnu na Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě a od roku 2016 je na zkrácený úvazek na Západočeské univerzitě v Plzni, kde působí jako vedoucí ateliéru průmyslového designu na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara.

Čestná porota

Rainer Mutsch

Rainer Mutsch vystudoval design na kodaňské Design Skole Copenhagen, dále produktový design na berlínské University of Arts a dokončil svá studia na průmyslovém designu u prof. Paolo Piva na univerzitě aplikovaných věd ve Vídni. Rainer Mutsch pracoval po té jako senior designér pro Wernera Aisslingera v Berlíně po několik let než si otevřel vlastní studio s produktovým designem ve Vídni roku 2008.

Studio Rainera Mutsche zaměřující se na víceoborový design sídlí ve Vídni. Mutschovy práce jsou založené na intenzivních průzkumech nových materiálů a technických možností. Spolu se svým týmem vyvíjí produkty, jež svou elegantností, precizností, jednoduchostí se snaží vyjít vstříc požadavkům a potřebám jednotlivých klientů. Pracuje se seznamem mezinárodní klientely a kulturními institucemi na různých škálách spolupráce, od navržení nábytku, osvětlení a produktového designu po prostorové řešení.

Některé Mutschovy práce se staly součástí sbírek mezinárodních muzeí. Pravidelně se účastní a sám také pořádá školení, účastní se jako porotce mnoha soutěží a také sám pořádá workshopy a konference.

Klienti: Eternit, Rado, Sixinch, Swarovski, FiberC, Molto Luce, A.E. Köchert, Stadt Wien, BMW/ Mini, Coca Cola, Römerquelle, WKO

Ocenění

 

Michal Staško

Som slovenský dizajnér pôsobiaci na Slovensku a v Českej republike. Dizajnu sa profesionálne venujem od roku 1996.

Ponúkam kreatívne služby v oblastiach produktového, priemyselného designu, návrhy interiérov a designu nábytku.

Som držiteľom ocenenia RedDot Design Award winner 2013 v kategórii product design, za produkt 3k od firmy TULI.

Štúdium

Stredná umelecko priemyselná škola v Bratislave 1987 – 1990, odbor rezbárstvo a tvarovanie dreva School of Applied Arts in Bratislava

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ateliér dizajnu, pedagóg – doc. Paliatka, doc. Chrenka, 1990 – 1996 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Department of Design

Vysoká škola umelecko-prumyslová v Prahe, ateliér architektúra a design, pedagóg – doc. Bořek Šípek, 1994 – 1995 Academy of Applied Arts Prague, Architecture and Design

Špecializácia

Priemyselný dizajn, interiérová tvorba a nábytok, dizajn v architektúre, svietidlá, odevný dizajn, šperk, industrial design, interior and furniture design, architecture design, light objects, fashion design, jewellery

Ocenenia

 

Jana Zielinski

Ředitelka Designbloku Jana Zielinski byla zvolena mezi finalistky prestižní ankety Hospodářských novin TOP 25 nejvýznamnějších žen veřejné sféry, která je každoročně sestavována na základě nominací čtenářů a odborné poroty.

Jana Zielinski spolu s Jiřím Mackem již 17 let organizuje a řídí Designblok, Prague Design and Fashion Week, který je v současnosti největší přehlídkou designu a módy ve střední Evropě. Ocenění je potvrzením vlivu Designbloku, který na českou společnost má.

„Zařazení mezi 25 nejvlivnějších žen Česka beru především jako poctu naší práci na poli propagace a podpory českého designu, na které pracujeme více než 17 let.“

Kromě organizace Designbloku jsou Jana Zielinski s Jiřím Mackem také zakladateli české značky Křehký, producenty Cen Czech Grand Design, hlavního oborového ocenění na poli designu v České republice. V roce 2015 se podíleli na programu projektu Plzeň, město kultury 2015, pro který vytvořili výstavu DOMUS představující práci 27 českých i zahraničních designérů. Se značkou Křehký se zúčastnili milánského týdne designu nebo Dnů Prahy v Dublinu.

Spolupracující instituce

Partneři

Mediální partneři

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

KOORDINÁTOR SOUTĚŽE

Technické muzeum v Brně
E-mail: info@design-s.eu
Web: www.desing-s.eu
Facebook: bienale.designs

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
Brno 602 00

www.technicalmuseum.cz

© 2018 DESIGN.S

Facebook: bienale.designs